Menu schließen

Brief 9 an Minicianus

Alles zu Plinius - Epistulae

Plinius (der jüngere)


Buch 3 - Brief 9
lateinisch / deutsch

C. PLINIVS MINICIANO SVO S.
Possum iam perscribere tibi, quantum in publica provinciae Baeticae causa laboris exhauserim. nam fuit multiplex actaque est saepius cum magna varietate. unde varietas, unde plures aetiones? Caecilius Classicus, homo foedus et aperte malus, proconsulatum in ea non minus violenter quam sordide gesserat eodern anno quo in Africa Marius Priscus. erat autem Priscus ex Baetica, ex Africa Classicus. inde dicturn Baeticorum, ut plerumque dolor etiam venustos facit, non inlepidum ferebatur: "dedi malum et accepi." sed Marium una civitas publice multique privati reum peregerunt, in Classicum tota provincia incubuit. ille accusationem vel fortuita vel voluntaria morte praevertit. narn fuit mors eius infamis, ambigua tamen; ut enim credibile videbatur voluisse exire de vita, cum defendi non posset, ita mirum pudorem damnationis morte fugisse, quem non puduisset damnanda committere. Nihäo minus Baetica etiam in defuncti accusatione persuat. provisum hoc legibus, intermissum tarnen et post longam intercapedinem tunc reductum. addiderunt Baetici, quod simul socios ministrosque Classici detulerunt nominatimque in eos inquisitionem postulaverunt. Aderam Baeticis mecumque Lucceius Albinus, vir in dicendo copiosus, ornatus; quem ego cum olim mutuo diligerem, ex hae officii societate amare ardentius coepi. habet quidem gloria, in studiis praesertim, quiddam dZOLV(bV17TOV, nobis tamen nullum certamen, nulla contentio, cum uterque pari iugo non pro se, sed pro causa niteretur; cuius et magnitudo et utilitas visa est postulare, rie tantum oneris singulis actionibus subiremus. verebamur, ne nos dies, ne vox, ne latera deficerent, si tot crimina, tot reos uno velut fasce complecteremur; deinde ne iudicum intentio multis nominibus multisque causis non lassaretur modo, verum etiam confunderetur; mox ne gratia singulorum collata atque permixta pro singulis quoque vires omnium acciperet; postremo ne potentissimi vilissinio quoque quasi piaculari dato alienis poenis elaberentur. etenim tum maxime favor et ambitio dominatur, cum sub aliqua specie severitatis delitescere potest. erat in consilio Settorianum illud exemplum, qui robustissimum et infirmissimum militern iussit caudam equi - reliqua nosti. nam nos quoque tam numerosum agmen reorum ita demum videbamus posse superari, si per singulos carperetur. Placuit in primis ipsum Classicum ostendere nocentem; hic aptissimus ad socios eius et ministros transitus erat, quia socii ministrique probari nisi illo nocente non poterant; ex quibus duos statim Classico iunximus, Baebium Probum et Fabium Hispanum, utrumque gratia, Hispanum etiam facundia validum. et circa Classicum quidem brevis et expeditus Iabor. sua manu reliquerat scriptum, quid ex quaque re, quid ex quaque causa accepisset; miserat etiam epistulas Romarn ad amiculam quandam iactantes et gloriosas his quidem verbis: "io, io, Über ad te venio; iam sestertium quadragiens redegi parte vendita Baeticorum." Circa Hispanum et Probum multum sudoris. horum ante quam crimina ingrederer, necessarium credidi elaborare, ut constaret ministerium crimen esse; quod nisi fecissem, frustra ministros probassem. neque enim ita defendebantur, ut negarent, sed ut necessitati veniam precarentur; esse enim se provinciales et ad omne proconsulum imperium metu cogi. solet dicere Claudius Restitutus, qui mihi respondit, vir exercitatus et vigilans et quamlibet subitis paratus, numquam sibi tantum caliginis, tantum perturhationis offusum, quam cum praerepta et extorta defensioni suae cerneret, in quibus omnem fiduciam reponebat. consilii nostri exitus fuit: bona Classici, quae habuisset ante provinciam, placuit senatui a reliquis separari, illa filiae, haec spoliatis relinqui. additum est, ut pecuniae, quas creditoribus solverat, revocarentur. Hispanus et Probus in quinquennium relegati. adeo grave visum est, quod initio dubitabatur an omnino crimen esset. Post paucos dies Claudium Fuscum, Classici generum, et Stilonium Priscum, qui tribunus cohortis sub Classico fuerat, accusavimus dispari eventu: Prisco in hiennium Italia interdictum, absolutus est Fuscus. Actione tertia commodissimum putavimus plures congregare, ne, si longius esset extracta cognitio, satietate et taedio quodam iustitia cognoscentium severitasque languesceret; alioqui supererant minores rei data opera hunc in locum reservati, excepta tamen Classici uxore, quae sicut implicita suspicionibus, ita non satis convinci prohationibus visa est. nam Classici filia, quae et ipsa inter reos erat, ne suspicionibus quidem haerebat. itaque, cum ad nomen eius in extrema actione venissem (neque enim ut initio sie etiam in fine verendum erat, ne per hoc totius accusationis auctoritas minueretur), honestissimum credidi non premere immerentem idque ipsum dixi et libere et vatie. nam modo legatos interrogabam, docuissentne me aliquid, quod re probari posse confiderent, modo consilium a senatu petebam, putaretne debere me, si quam haberem in dicendo facultatem, in iugulum innocentis quasi telum aliquod intendere; postremo totum locum hoc fine conclusi: "dicet aliquis: 'iudicas ergo?'; ego vero non iudico, memini tamen me advocatum ex iudicibus datum." Hic nunierosissimac causac terminus fuit quibusdam absolutis, pluribus damnatis atque etiam relegatis, aliis in tempus, aliis in perpetuum. eodem senatus consulto industria, fides, constantia nostra plenissimo testimonio comprobata est, dignum solumque par pretium tanti laboris. Concipere animo potes, quam simus fatigati, quibus totiens agendum, totiens altercandum, tam multi testes interrogandi, sublevandi, refutandi. iam illa quam ardua, quam molesta, tot reorum amicis secreto rogantibus negare, adversantibus palam obsistere! referam unum aliquid ex iis, quae dixi. cum mihi quidam e iudicibus ipsis pro reo gratiosissimo reclamarent, "non minus" inquam "hic innocens erit, si ego omnia dixero." coniectabis ex hoc, quantas contentiones, quantas etiam offensas subierimus, dumtaxat ad breve tempus; nam fides in praesentia eos, quibus resistit, offendit, deinde ab illis ipsis suspicitur laudaturque. Non potui magis in rem praesentem te perducere. dices: "non fuit tanti; quid enim mihi cum tam longa epistula?" nolito ergo identidem quaerere, quid Romae geratur. et tamen memento non esse epistulam longam, quae tot dies, tot cognitiones, tot denique reos causasque complexa sit. quae omnia videor mihi non minus breviter quam diligenter persecutus. Temere dixi "diligenter"; succurrit, quod praeterieram, et quidem sero; sed quamquam praepostere, reddetur. facit hoc Homerus multique illius exemplo; est alioqui perdecorum, a me tamen non ideo fiet. E testibus quidam sive iratus, quod evocatus esset invitus, sive subornatus ab aliquo reorum, ut accusationem exarmaret, Norbanum Licinianum, legatum et inquisitorem, reum postulavit, tamquam in causa Castae (uxor haex Classici) praevaricaretur. est lege cautum, ut reus ante peragatur, tunc de praevaricatore quaeratur, videlicet quia optime ex accusatione ipsa accusatoris fides aestirnatur. Norbano tamen non ordo legis, non legati nornen, non inquisitionis officium praesidio fuit; tanta conflagravit invidia homo alioqui flagitiosus et Domitiani temporibus usus, ut multi, electusque tunc a provincia ad inquirendum non tamquam bonus et fidelis, sed tamquam Classici inimicus (erat ab illo relegatus). dari sibi diem, edi crimina postulabat. neutrum impetravit, coactus est statim respondere; respondit, malum pravumque ingenium hominis facit, ut dubitem, confidenter an constanter, certe paratissime. obiecta sunt multa, quae magis quam praevaricatio nocuerunt; quin etiam duo consulares, Pomponius Rufus et Libo Frugi, laeserunt eum testimonio, tamquam apud iudicem sub Domitiano Salvi Liberalis accusatoribus adfuisset. damnatus et in insulam relegatus est. itaque, cum Castam accusarem, nihil magis pressi, quam quod accusator eius praevaricationis crimine corruisset. pressi tamen frustra; accidit enim res contraria et nova, ut accusatore praevaricationis damnato rea absolveretur. Quaeris, quid nos, dum haec aguntur? indicavirnus senatui ex Norbano didicisse nos publicam causam rursusque debere ex integro diecere, si ille praevaricator probaretur, atque ita, dum ille peragitur reus, sedimus. postea Norbanus omnibus diebus cognitionis interfuit eandemque usque ad extrernurn vel constantiam vel audaciam pertulit. Interrogo ipse me, an aliquid omiserim rursus, et rursus paene ornisi. summo die Salvius Liberalis reliquos legatos graviter increpuit, tarnquam non omnes, quos mandasset provincia, reos peregissent, atque, ut est vehemens et disertus, in discrimen adduxit. protexi viros optimos eosdemque gratissimos; mihi certe debere se praedicant, quod illum turbinem evaserint. Hic erit epistulae finis, re vera finis; litteram non addam, etiam si adhuc aliquid praeterisse me sensero. Vale.
C. Plinius grüßt seinen Minicianus
Ich kann Dir nunmehr ausführlich berichten, wie viel Mühe und Arbeit mich der Staatsprozeß der Provinz Baetica gekostet hat, denn er war vielschichtig und erforderte eine Reihe grundverschiedener Plädoyers. Woher diese Mannigfaltigkeit, diese mehrfachen Plädoyers? Caecilius Classicus, ein gräßlicher Mensch, ein ausgemachter Lump, hatte seine dortige Statthalterschaft n:cht weniger gewaltsam als niederträchtig geführt, in demselben Jahre wie Marius Priscus in Afrika. Priscus aber stammte aus der Baetica, Classicus aus Afrika. Deshalb wurde ein ganz hübsches Wort der Baeticer kolportiert - Erbitterung macht ja oft auch witzig -: "Wir haben einen Schelm gegen den andern eingetauscht." Aber den Marius hat nur eine einzige Gemeinde von Staats wegen und eine Reihe von Privatpersonen auf die Anklagebank gebracht; auf Classicus warf sich eine ganze Provinz. Und der kam der Anklage durch zufälligen oder freiwilligen Tod zuvor. Sein Tod wurde nämlich zwar viel beredet, blieb aber doch umstritten; zwar erschien es glaubhaft, daß er habe aus dem Leben scheiden wollen, weil er sich nicht verteidigen konnte; andrerseits war es doch sonderbar, daß er sich der Beschämung einer Verurteilung durch den Tod entzogen haben sollte, wo er sich doch nicht geschämt habe, verurteilungswürdige Dinge zu begehen. Nichtsdestoweniger bestand die Baetica auf der Anklage auch des Toten. Die Gesetze sehen diesen Fall vor, doch ist es eigentlich nie dazu gekommen und nach längerer Unterbrechung erst jetzt wieder akut geworden. Die Baeticer gingen noch weiter; sie zeigten zugleich die Genossen und Helfer des Classicus an und forderten ausdrücklich eine Untersuchung gegen sie. Ich vertrat die Baeticer und neben mir Lucceius Albinus, ein wortgewandter, reichtalentierter Redner. Wir achteten uns schon lange gegenseitig, aber auf Grund dieser gemeinsamen Tätigkeit habe ich ihn noch mehr schätzen gelernt. Der Ruhm ist ja, zumal auf geistigem Gebiet, gewissermaßen unteilbar, aber zwischen uns gab es keine Rivalität, keine Eifersucht, da wir am gleichen Strange zogen und uns beide nicht für uns, sondern für die Sache einsetzten; der Umfang des Prozesses und seine erfolgreiche Führung forderte offensichtlich, daß wir nicht die ganze Last im Einzelgang auf uns nahmen. Wir befürchteten, die Zeit, unsre Stimme, unsre Lungen würden nicht ausreichen, wollten wir die vielen Verbrechen, die vielen Angeklagten sozusagen in einem Bündel zusammenfassen; sodann wäre womöglich die Aufmerksamkeit der Richter bei all den Namen und all den Einzelfällen nicht nur erlahrnt, sondern auch irregeleitet worden; ferner hätten die Gunstbezeigungen, die der einzelne Angeklagte genoß, zusammengefaßt und miteinander vermengt, in jedem Einzelfalle auch das Gewicht aller übrigen hinter sich bringen können; schließlich wären die Einflußreichsten sozusagen durch Leistung eines ganz geringfügigen Sühnopfers mit der Bestrafung andrer davongekommen. Denn Gunst und Parteilichkeit kommen hauptsächllich dann zum Zuge, wenn sie sich unter dem Schein der Strenge verkriechen können. Einen Fingerzeig gab uns das bekannte von Sertorius statuierte Exempel, der einem starken und einem schwächlichen Soldaten befahl, einem Pferde den Schwanz - Du kennst die Geschichte ja. Denn auch wir sahen, daß wir mitdem zahlreichen Schwarm der Angeklagten nur fertig werden konnten, wenn wir sie uns einzeln vornahmen. Es schien uns geboten, vor allem Classicus selbst der Schuld zu überführen; von ihm konnten wir am einfachsten zu seinen Genossen und Helfern übergehen, denn daß sie seine Genossen und Helfer gewesen waren, ließ sich nur beweisen, wenn er schuldig war. Zwei von ihnen nahmen wir gleich mit Classicus zusammen vor, Baebius Probus und Fabius Hispanus, beides starke Gegner wegen ihres Einflusses, flispanus auch vermöge seiner Redegewandtheit. Mit Classicus wurden wir rasch und leicht fertig. Er hatte eigenhändig geschrieben hinterlassen, was er bei jeder Sache, bei jedem Prozeß herausgeschlagen hatte; er hatte auch nach Rom an ein Liebchen prahlerisch ruhmredige Briefe geschrieben, in denen es hieß: "Hei, ich komme schuldenfrei zu Dir; vier Mill. Sestertien habe ich bereits eingesackt durch Verkauf von halb Baetica." Um Hispanus und Probus floß viel Schweiß. Bevor ich auf ihre Verbrechen einginge, hielt ich es für notwendig, unabdingbar festzustellen, daß Beihilfe ein Verbrechen sei; ohnedem hätte ich die Helfershelfer vergebens überführt. Denn sie verteidigten sich nicht dadurch, daß sie leugneten, sondern dadurch, daß sie um Verständnis für ihre Zwangslage baten; sie seien Provinziale und würden durch Terror gezwungen, jeden Befehl der Statthalter zu befolgen. Claudius Restitutus, der Gegenanwalt, ein versierter, wachsamer Mann, gefaßt auf jede unerwartete Wendung, erklärt noch heute, nie sei ihm so schwarz vor den Augen geworden, nie sei er so aus dem Konzept gekommen wie damals, als er sah, daß seiner Verteidigung alle Argumente entzogen und aus den Händen gerungen seien, auf die er seine ganze Zuversicht setzte. Das Ergebnis unsres Plädoyers war, daß die Güter des Classicus, die er vor seiner Tätigkeit in der Provinz besessen habe, von den übrigen abgetrennt und seiner Tochter, alles übrige den Geschädigten überlassen werden solle. Außerdem sollten die Gelder, die er an seine Gläubiger abgeführt hatte, zurückgefordert werden. Hispanus und Probus wurden für fünf Jahre des Landes verwiesen. So schwer wurde jetzt genommen, worüber man anfangs im Zweifel gewesen war, ob es überhaupt ein Verbrechen sei. Wenige Tage später klagten wir gegen Claudius Fuscus, Classicus' Schwiegersohn, und Stilonius Priscus, der Tribun einer Kohorte unter Classicus gewesen war, mit ungleichem Erfolg: Priscus wurde für zwei Jahre aus Italien verwiesen, Fuscus freigesprochen. Beim dritten Teil der Verhandlung hielten wir es für das bequernste, mehrere Fälle zusammenzunehmen, damit die Untersuchung sich nicht zu lang hinzöge und dabei durch Überdruß und Widerwillen das Rechtsgefühl und die Strenge der Richter abstumpfe; überhaupt waren nur noch die kleinen Sünder übrig, die man absichtlich für diesen Platz aufgespart hatte, jedoch mit Ausnahme der Frau des Classicus, die zwar mitverdächtigt wurde, aber durch Beweise anscheinend nicht völlig überführt werden konnte. Denn gegen Classicus' Tochter, die ebenfalls angeklagt war, lagen nicht einmal Verdachtsgründe vor. Als ich deshalb am Ende der Verhandlung zu ihrer Person kam - zum Schluß war ja nicht wie zu Anfang zu befürchten, daß dadurch das Gewicht der ganzen Anklage in Frage gestellt würde -, schien mir der Anstand zu gebieten, die Unschuldige nicht unnütz zu bedrängen, und ich sagte das auch mehrfach frei heraus. Denn einmal fragte ich die Gesandten, ob sie mir irgen welche Mittei ungen gemacht hätten, die ihrer Meinung nach durch Tatsachen bewiesen werden könnten, ein andres Mal bat ich den Senat um Auskunft, ob er glaube, daß ich, wenn ich denn eine gewisse Redegewandtheit besäße, sozusagen ein Geschoß auf die Gurgel der Unschuldigen richten dürfe; endlich schloß ich die ganze Frage ab mit dem Schlußsatz: "Sagt da jemand: Du wirfst dich also zum Richter auf?' - durchaus nicht! Doch bin ich mir bewußt, aus den Reihen der Richter zum Anwalt berufen worden zu sein." Damit war dieser endlose Prozeß zu Ende, nachdem einige freigesprochen, eine ganze Anzahl verurteilt oder auch relegiert worden waren, die einen auf Zeit, die andern für immer. Derselbe Senatsbeschluß sprach unsrer Energie, Gewissenhaftigkeit und Beharrlichkeit die vollste Anerkennung aus, der einzig würdige, allein angemessene Preis für die viele Mühe. Du kannst Dir vorstellen, wie abgespannt wir sind, die wir so oft plädieren, so oft uns herumstreiten, so viele Zeugen vernehmen, unterstützen oder widerlegen mußten. Und dann diese Schwierigkeit, dieser Ärger, sich taub stellen zu müssen gegen die geheimen Bitten von Freunden all der Angeklagten, ihrem offenen Widerstand entgegenzutreten. Ich will nur eine meiner Erwiderungen herausgreifen. Als mir einige aus den Reihen der Richter zugunsten eines besonders einflußreichen Angeklagten ins Wort fielen, sagte ich: "Der Mann wird nicht weniger unschuldig sein, wenn ich alles sage!" Danach kannst Du Dir ein Bild machen, wieviel Streitereien, auch Kränkungen wir über uns haben ergehen lassen müssen, jedenfalls für kurze Zeit; denn Gewissenhaftigkeit verletzt nur im ersten Augenblick diejenigen, denen sie in den Weg tritt; hernach wird sie gerade von diesen respektiert und anerkannt. Anschaulicher konnte ich Dir die Sache nicht machen. Du wirst sagen: "Das hättest Du Dir sparen können, denn was soll mir ein so langer Brief?" Dann frag' mich gefälligst nicht immer wieder, was in Rom passiert! Und überleg' Dir doch, daß ein Brief nicht lang ist, der so viele Tage, so viele Untersuchungen, so viele Angeklagte und Prozesse umfaßt! Das alles meine ich ebenso kurz wie genau dargelegt zu haben. Voreilig habe ich "genau" gesagt; eben fällt mir ein, was ich übergangen habe, und zwar zu spät; aber wenn auch nachträglich, will ich es doch berichten. Homer verfährt so, und viele folgen seinem Vorbild; überhaupt macht es sich sehr nett, geschieht aber bei mir nicht deswegen. Einer der Zeugen, empört, daß er gegen seinen Willen vorgeladen worden war, oder auch von einem der Angeklagten angestiftet, die Anklage zu entwaffnen, belangte Norbanus Licinianus, einen der Gesandten und Untersuchungsrichter der Provinz, weil er angeblich in der Sache der Casta-' Classicus' Frau - seine Pflicht verletzt habe. Das Gesetz sieht vor, daß zunächst die Anklage erledigt und dann erst die Prävarikation untersucht werden soll, offenbar, weil das Verfahren selbst am besten die Zuverlässigkeit des Anklägers zu beurteilen gestattet. Doch dem Norbanus nützte weder die gesetzliche Bestimmung, noch seine Eigenschaft als Gesandter, noch sein Amt als Inquisitor; solch eine Welle des Hasses schlug dem Manne entgegen, der auch sonst mancherlei auf dem Kerbholz hatte, sich, wie viele, die Zeiten Domitians zunutze gemacht hatte und jetzt nicht als anständiger, zuverlässiger Mensch von der Provinz mit der Untersuchung betraut worden war, sondern als Feind des Classicus; er war von ihm relegiert worden. Er forderte, man solle ihm Zeit lassen und ihm die Klagepunkte bekanntgeben. Beides wurde ihm verweigert; man zwang ihn, sich sofort zu verantworten. Er verteidigte sich, ob verwegen oder selbstsicher, kann ich bei seinem minderwertigen, boshaften Charakter nicht entscheiden, jedenfalls schlagfertig. Mancherlei wurde ihm vorgeworfen, was ihm mehr als die Prävarikation schadete; sogar zwei Konsulate, Pomponius Rufus und Libo Frugi, sagten zu seinen Ungunsten aus, weil er angeblich unter Domitian vor Gericht den Anklägern des Salvius Liberalis unter die Arme gegriffen hatte. Er wurde verurteilt und auf eine Insel relegiert. Als ich daher gegen Casta vorging, habe ich mich hauptsächlich darauf gestützt, daß ihr Ankläger des Verbrechens der Prävarikation für schuldig befunden worden sei, aber vergeblich; es geschah nämlich etwas Widersinniges, nie Dagewesenes: obwohl der Ankläger wegen Prävarikation verurteilt war, wurde die Angeklagte freigesprochen. Du fragst, wie wir uns zu diesen Vorgängen gestellt haben? Wir haben dem Senat erklärt, wir hätten uns von Norbanus über die Affäre unterrichten lassen und müßten uns aufs neue unterrichten, wenn ihm Prävarikation nachgewiesen werde, und so blieben wir sitzen, während er abgeurteilt wurde. Hernach wohnte Norbanus an allen Tagen der Untersuchung bei und trug bis zum Schluß dieselbe Selbstsicherheit oder Unverfrorenheit zur Schau. Ich frage mich selbst, ob ich wieder etwas ausgelassen habe, und beinahe hätte ich wieder etwas vergessen. Am letzten Tage fuhr Salvius Liberalis die übrigen Gesandten hart an, weil sie angeblich nicht alte Angeklagten hatten aburteilen lassen, die die Provinz ihnen namhaft gemacht hatte, und brachte sie, hitzig und wortgewandt, wie der Mann ist, in eine gefährliche Lage. Ich nahm die braven und auch dankbaren Leute unter meine Fittiche; mir verdankten sie es, so erklären sie jetzt, daß sie diesem Sturm entgangen seien. Damit schließe ich den Brief, schließe ihn wirklich, füge keinen einzigen Buchstaben mehr hinzu, selbst wenn ich merke, daß ich immer noch etwas vergessen habe. Leb' wohl!
Inhalt
Brief 9 an Minicianus - Lateinischer Orginaltext und Deutsche Übersetzung (3068 Wörter)
Hochgeladen
05.10.2000 von Webmaster
Optionen
Hausaufgabe herunterladen: PDFPDF, Download als HTMHTM
 • Bewertung 3.9 von 5 auf Basis von 39 Stimmen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.9/5 Punkte (39 Votes)Seite drucken | Melden
Kostenlos eine Frage an unsere Latein-Experten stellen:

0 weitere Dokumente zum Thema "Plinius - Epistulae"
49 Diskussionen zum Thema im Forum
Wenn du dieses Dokument verwendest, zitiere es bitte als: "Brief 9 an Minicianus", https://e-hausaufgaben.de/Hausaufgaben/D401-Plinius-der-Juengere-Buch-3-Brief-9-an-Minicianus.php, Abgerufen 20.09.2020 19:52 Uhr

Es handelt sich hier um einen fremden, nutzergenerierten Inhalt für den keine Haftung übernommen wird.
Download: PDFPDF, Download als HTMHTM
PASSENDE FRAGEN:
 • Vesuvausbruch Latein Plinius
  Hallo! Ich habe eine Frage: Hat Plinius nur im epistulae 6 über den Vesuvausbruch geschrieben? Ich schreibe nämlich bald ..
 • Adverbialsatz
  kennst sich einer gut in latein aus und kann mir vielleicht helfen?..... a)Plinius servum vocavit,postquam epistulam ..
 • Latein Klausur Klasse 11 GK- Plinius.
  hey. :) Ich schreibe morgen eine Arbeit in Latein und der Text wird ein Pliniusbrief sein, der sich auf den Brief von Plinius..
 • Seneca - epistulae morales
  Hey Leute Ich bräuchte infos zu den epistulae morales von seneca, warum hat er die geschrieben, was steht so im groben drin, und..
 • Plinius der Jüngere vs. Senecer
  Hey Leute ... könnt ihr mir die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede nennen , die bei den Sklavenbriefen/ansichten von Plinius ..
 • mehr ...