Menu schließen

Ah ulan Riza

Frage: Ah ulan Riza
(15 Antworten)

 
Neden hala gelmedi.. yoksa

Saati mi þaþýrdý bu hýyar?
Gerçi hiç saati olmadý ama en azýndan
Birisine sorar..
Cebimde bir lira desen yok!
Madara olduk meyhaneye
Ah eþþek kafam benim..
Nasýlda güvendim bu hergeleye!.
Gelse balýða çýkacaktýk,
Ne çekersek kýzartýp birayla yutacaktýk..
Kafamýz tam olunca þarkýlar döktürüp
Enterasan hayallere dalacaktýk..
Bu sandalý geçen hafta denk getirip
Çalýntýdan düþürdük..
Arkadaþlar ýsrar etti,
Bizde, iyi olur, bize uyar diye düþündük..
Saat sekizde gelecekti,
Bana birkaç milyon borç verecekti..
Yoksa o nemrut karýsý kaçtý da
Onun peþinden mi gitti?..
Eðer öyleyse yandýk,
Gudubet gene yaptý yapacaðýný!..
Geçen sene de merdivenden itip
Kýrmýþtý Rýza"nýn bacaðýný..
Kadýnda boy þu kadar;
Kalça fýrýldak, göz patlak, kafa çatlak!
Korkuyorum, bir gün ya kendini asacak,
Ya horlarken Rýza"yý boðacak..
Bak þimdi acýdým, aþkolsun adama..
Ben olsam vallahi baþ edemem!.
Hele beþ tane velet var ki boy boy,
Allah"tan düþmanýma dilemem!.
Aslýnda iyi çocuktur Rýza, efendi huyludur,
Herkesin suyuna gider..
Yoksa, kalýba vursan hani,
Tek baþýna on tane adam eder!.
Bir keresinde, hiç unutmam
Üç-beþ zibidi haraca dadandý;
Rýza, sandalyeyi kaptýðý gibi
Herifleri hastaneye kadar kovaladý!.
Ayný mahallede büyüdük, ayný kýzlarý sevdik,
Ayný kafadaydýk..
Orta ikiden býraktýk, matematik aðýr geliyordu,
Biz baþka havadaydýk..
Ayný gömleði giyer, ayný sigaraya takýlýr,
Ayný takýmý tutardýk..
Fener"in her maçýna iddalaþýp
Millete az mý yemek ýsmarladýk!.
Bir tek askerde ayrýldýk,
Bana Bornova düþtü, ona Gelibolu..
Döner dönmez evlendirdiler,
En büyük salaklýðý da bu oldu!.
Bense hiç düþünmedim, zaten param yoktu
Hep tek tabanca gezdim..
Benim beðendiðimi anam istemedi,
Onun gösterdiðini ben sevmedim..
Neyse, bunlar derin mevzu..
Anlaþýldý, bu herif artýk gelmeyecek..
Ufaktan yol alayým
Anam evde yalnýz, þimdi merakýndan ölecek!.
Gittim, vurup kafayý yattým,
Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiðini..
Ne bilirdim, yolda kamyon çarpýp
Hastaneye kavuþmadan can verdiðini!.
Vay be Rýza!.
Sonunda sen de düþüp gittin azrailin peþine!
Dün, boþuna günahýný almýþým,
Ne olur kýzma bu kardeþine...
Öðlen kahvede söylediler, Rýza öldü, dediler
Ne kolay söylediler!.
Sanki dev bir taþ ocaðýný
Kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler!.
Ah dostum.. O kocaman gövdene
O beyaz kefeni nasýl kýyýp giydirdiler?.
O zalim tabutun tahtalarýný
Senin üstüne nasýl böyle çivilediler?.
Yani sen þimdi gittin, yani yoksun, yani
Bir daha olmayacak mýsýn?
Yani bir daha borç vermeyecek,
Bir daha bira ýsmarlamayacak mýsýn?.
Peki, beni kim kýzdýracak,
Kim zar tutacak, kim aðzýný þapýrdatacak?
Peki, beni bu köhne dünyada
Senin anladýðýn kadar kim anlayacak?..
Ulan Rýza.. Ne hayallerimiz vardý oysa,
Ne acayip þeyler yapacaktýk..
Totoyu bulunca dükkan açacak
Adýný Dostlar Meyhanesi koyacaktýk
Talih yüzümüze gülecekti be,
Karýyý boþayýp sýfýr mersedes alacaktýk
Hafta sonu iki yavru kapýp
Boðaz yolunda o biçim fiyaka atacaktýk!.
Ah ulan Rýza...
Bu mahallenin neresini beðenmedin de öte yere taþýndýn?
Ara sýra gýcýklaþýrdýn ama inan ki,
Benim en kral arkadaþýmdýn!..
Ah ulan Rýza...
Ben þimdi bu koca deryada tek baþýma ne halt ederim?
Senden ayrýlacaðýmý sanma,
Birkaç güne kalmaz, bende gelirim!..
GAST stellte diese Frage am 30.09.2005 - 23:09


Autor
Beiträge 4863
5
Antwort von SReN | 30.09.2005 - 23:10
wtf
? das einzigste wort was ich daraus kenne ist "döner"

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:10
ahja...ne ist klar :P

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:11
und matematik

mfg Calludeath

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:12


und du musst mal dein bild ändern

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:13
ja total ich bin auch der meinung!

sag SPINNTE SON SHIT HIER REINZUSCHREIBEN!

ICH BIN FÜR VERBANNUNG!

harharhar

*roll*

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:13
das ist bestimmt ne veschlüsselte botschaft an terroristen, die hier auf der seite sind

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:14
ich kann nicht mal die sprache entziffern, nur ahnen!

mfg Calludeath

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:25
HEY LEUTZ HABT MAL KEINE VORURTEILE. DAS IST HIER KEINE BOTSCHAFT AN TERRORISTEN ODER SO. ICH WÜRD SAGEN ERST DENKEN DANN SCHREIBEN! IN DEM TEXT GEHT ES UM 2 MÄNNER!DER EINE MANN SITZT IN DER KNEIPE UN WARTET AUF SEINEN ALLER BESTEN FREUND RIZA! DER KOMMT ABER NICHT SO WIE ER ES SEINEM FREUND VERSPROCHEN AHT! SEIN FREUND MECKERT ÜBER IHN VORSICH HIN GEHT DANN ABER DOCH NACH HAUSE! AM NÄCHSTEN TAG ERFÄHRT DER FREUND DAS RIZA AUF DEM WEG EINEN VERKEHRUNFALL HATTE UND GESTORBEN IST! SEIN FREUND ERZÄHLT DANN WAS FÜR EIN GUTER FREUND RIZA BLOS WAR UND FRAGT WIESO ER GEGANGEN IST UND IHN-SEINEN BESTEN FREUND- EINFACH SO ALLEIN GELASSEN HAT! ZUM SCHLUSS SAGT ER NUR NOCH : WARTE RIZA HAB KEINE ANGST BALD BIN ICH AUCH BEI DIR!

SCHADE DAS NICHT JEDER DEN TXT VERSTEHT DE IST EIGENTLICH SEHR SCHÖN GECHRIEBEN!
ASLO HABT VERSTÄNDNIS UND ETWAS RESPEKT OK?

UND U F U K : hikaye gercektende cok güzel, ben taniyorum bunu!

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:28
danke G Ü L T E N: du hast es sehr gut übersetzt, wünschte jeder würde den text verstehen.

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:29
andres kultur kind...omfg...was dat? ich könnt jez mit russisch kommen...

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:30
aaaah...okay...gecheckt!

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:31
hier hat niemand jemanden angegriffen tatli! ist nur n bischen komisch, dass man hier ausländische texte reinpostet und die dann nicht weiter erklärt werden... kann gut sein, dass die story gut ist, aber wer soll sie verstehn?

mfg Calludeath

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:37
@ Calludeath
du hast ja auch recht . das war möglicherweise nur ein fehler von ufuk.er hätte auch seinen text erklären können aber ich finds schon shit wenn SOLCHE gegenargumente kommen, ich glaub man kann auch anders seine meinung sagen oder?

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:39
ein bissel spaß muss immer sein... kein grund ausfallend zu werden

 
Antwort von GAST | 30.09.2005 - 23:47
FX-Qbella:
wenn meinst du mit "kein grund ausfallend zu werden"?

Verstoß melden
Hast Du eine eigene Frage an unsere Musik-Experten?

> Du befindest dich hier: Support-Forum - Musik